Organizatori

Organizatori
o Asociația "Pro Arta, Dezvoltare și Cunoaștere"
 
Asociația "Pro Arta, Dezvoltare și Cunoaștere" este o organizație non-profit înființată în anul 2009 din dorința de crea programe educaționale și culturale adresate unui public numeros: copii, elevi, studenți, profesioniști în educație și cultură, adulți.
Deși cu sediul în Arad, de-a lungul timpului Asociația a avut activități care s-au întins pe întreg cuprinsul României și în Republica Moldova.
Mai mult, implicarea în schimbarea de paradigmă educațională și culturală a condus Asociația către activitățile online. Pentru aceasta Asociația are o colaborare strânsă cu eLearning & Software, care asigură resursa tehnică și know-how-ul propriu.
 
Proiecte finanțate:
Rețeaua EDU Moodle România, care a devenit reteauaEDU.ro (2010 – prezent)
Agora.reteauaEDU.ro (2017, 2018)
Împreună facem Școala Altfel
Moodle Moot România (2010, 2011, 2012, 20132014, 2015, 2016, 2017, 2018)
 
o Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad
 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este o universitate privată, cu sediul în municipiul Arad. Înființată în 1990, cu două facultăți, universitatea a crescut între timp la un număr de 6 facultăți, cu aproximativ 15000 de studenți înscriși în cele trei cicluri de licență, master și doctorat. 
 
”Înfiinţată în anul 1990, în cei 28 de ani, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene,transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi educaţiei, fiind afiliată la organizaţii internaţionale
Astăzi, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad ca instituţie academică postmodernă, de tip humboldtian, constituie un forum al ideilor libere, o comuniune de educare în spiritul adevărului, binelui, frumosului, idealurilor civice, democratice şi un reper emblematic privind modul de asigurare a calităţii.
Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licență, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.” - Mesajul Conducerii Universității
o Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad
 
Universitatea „Aurel Vlaicu” (UAV) este o universitate de stat acreditată din Arad înființată în 1972 (ca institut de subingineri) / 1990 (ca universitate).
 
”Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie  pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui management întemeiat pe echipă, astfel încât împreună cu conducerile celor nouă facultăți şi întreg corpul didactic, să imprimăm vieții academice dinamism și standarde de calitate conforme cerințelor socio-economice și culturale actuale.”  Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu", Prof.univ.dr.ec. Ramona Lile
Ultima modificare: miercuri, 13 martie 2019, 11:13